Educatief boksen is toegankelijk voor zowel jongens als meisjes en 3 basisconcepten vatten deze discipline samen:

- “fun” met de tegenstander

- de tegenstander niet kwetsen

- elke gewelddadig gedrag wordt afgestraft

Net zoals bij het klassieke boksen, is het belangrijk snel te reageren, maar dit betekent niet ‘hard” slaan. Niet gecontroleerde bewegingen en technieken worden afgestraft.

 

 

Het is absoluut verboden bruut te vechten, zelfs in competitie en in geval van niet respecteren van deze regel, zal de leerling via speciale oefeningen leren hoe zijn technieken te beheersen en hoe zijn tegenstander te raken zonder hem daarom hard te slaan.

Het doel van educatief boksen is via spelletjes en klassieke leermethoden de kinderen aan te leren hoe zich aan te passen aan de omgeving waarin ze zich bevinden, hoe zich te gedragen binnen de maatschappij waarin ze opgroeien.

Een voorbeeld: hoe snel reageren bij een nakend fysiek gevaar of een bedreiging; zich bewust zijn van het feit dat de maatschappij met een wakend oog toekijkt hoe men zich gedraagt en dat bijgevolg men ook de opgelegde sancties van die maatschappij moet leren aanvaarden; in alle omstandigheden zich weten te controleren…

Educatief boksen draagt bij aan de ontwikkeling op verschillende vlakken: motorisch, emotioneel en psychologisch.

De leerling moet zijn motorische remmingen overwinnen en zijn bewegingen en emoties leren beheersen. (dit zowel ten opzichte van zichzelf als ten opzichte van de andere)

De monitor gebruikt voornamelijk een speelse manier van aanleren, maar er is zeker plaats voor een meer globale en analytische pedagogische aanpak, die niet aanleunt bij het ludieke.